TARİHÇE

Türkiye’nin en büyük emek hareketi olan Memur-Sen Konfederasyonu’nun tarih sahnesine çıkmasına yönelik ilk büyük adım, eğitimci, şair-yazar Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının 14 Şubat 1992 tarihinde Eğitimciler Birliği Sendikası’nı kurmasıyla atılmıştır. Ardından, Birlik Haber-Sen, Bem-Bir-Sen, Sağlık-Sen, Enerji Bir-Sen, Kamu Büro-Sen, Öz Büro-Sen ve Tok-Sen’in kuruluş işlemleri gerçekleştirilmiş ve Memur-Sen ailesinin yapı taşları birer birer oluşturulmuştur. Memur Sendikaları Konfederasyonu, soğuk savaşın kutuplarından ve penceresinden bağımsız olarak toplumsal dinamiklere, tarihi ve dini mirasın getirdiği hassasiyetlere sahip, yerli ve milli bir ses olarak 9 Haziran 1995 tarihinde kuruluş işlemlerini tamamlamıştır.

Memur-Sen’in kurucuları olarak: Eğitim-Bir-Sen'den Mehmet Akif İnan, Nurettin Sezen, Abdullah Akar, İsmail Kıllıoğlu ve Şevket Sezer; Sağlık-Sen'den Ahmet Aksu, Bülent Kutluca, Necati Şimşek ve İlknur Poyraz; Kamu Büro-Sen'den M. Fatih Uğurlu, Emin Zararsız ve Mesut Kınalı; Belediye-Sen'den Hasan İpek; Öz Büro-Sen'den Hayati Kırlı, Eyüp Ersoy, Ömer Çiçekçi ve Fatma Acun; Tok-Sen'den H.İbrahim Eken, Mevlüt Doğan, Davut Denek ve Halil Üstüner; Enerji Bir-Sen'den Hamdi Saylam, Abdullah Tombul ve İbrahim Demirhan; Birlik Haber-Sen'den Hüsamettin Şanal, Mehmet Uçar ve Bülent İlhan; Bem-Bir-Sen'den Muzaffer Kale, Mehmet Mazi ve Muzaffer Çakıroğlu; Sağlık Bir-Sen'den Y. Ziya Odabaşı ve Sadık Danışman yer almıştır.

Konfederasyon'un I.Genel Kurulu'na sunulan faaliyet raporunda, Memur-Sen'in amaç ve ilkeleri  şöyle ifade edilmiştir: "Memur-Sen Konfederasyonu üyesi sendikalar, manevi değerlere saygıyı, hak ve hukuk kaidelerine bağlılığı temin, çalışma barışını tesis etmeyi, adil ücret sistemini getirip alın terini değerlendirmeyi, işveren bakanlıkların sorunlarının çözülmesi ile çalışma imkânı ve veriminin artırılması için her türlü gayreti sarf etmeyi ana gaye ittihaz etmiştir."

18 Kasım l995 tarihinde toplanan ilk Olağan Genel Kurul'dan sonra Memur-Sen Yönetim Kurulu şu kişilerden oluşmuştur: M. Akif İnan, İsmail Kıllıoğlu, Ahmet Aksu, Nurettin Sezen, Muzaffer Kale, Hamdi Saylam, Hüsamettin Şanal, Fatih Uğurlu, Mevlüt Doğan ve Hayati Kırlı. 

Yedi Güzel Adam’ın aksiyoner şairi Mehmet Akif İnan vefatına kadar (6 Ocak 2000) Memur-Sen Konfederasyonu’nun Genel Başkanlığı görevini ifa etmiştir. Mehmet Akif İnan, Şair-Yazar ve düşünür olarak, Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat ve Türk Yurdu, Mavera, Yeni İstiklal gibi düşünce hayatının önemli dergilerinde yer almıştır. İnan, bir aksiyoner olarak da Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’deki çalışmalarıyla Türkiye’de sendikacılık hareketine yeni bir bakış kazandırmıştır.

Merhum Mehmet Akif İnan, Türkiye’de çalışma hayatındaki sorunların çözülmesine yönelik istişarelerin yapıldığı Emek Platformu’nun kurulmasında da çok önemli bir sorumluluk üstlenmiş bu sayede Türk-İş, Hak-İş, Disk, Kesk, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanları ilk kez 27 Ocak 1999 tarihinde bir araya gelmiştir.

Mehmet Akif İnan’ın vefatı üzerine Memur-Sen Yönetim Kurulu tarafından Genel Başkanlığa getirilen Zübeyir Yetik’in 21 Şubat 2000 tarihinde istifası üzerine gerçekleştirilen genel kurul toplantısı neticesinde, Fatih Uğurlu, Memur-Sen Genel Başkanı seçilmiştir. Yönetim Kurulu ise; Fatih Uğurlu, Niyazi Yavuz, Nadir Adbay, Abdullah Tombul, Şahin Kaplan, M. Akif Işık, Orhan Şimşek, Dr. Ahmet Aksu, İrfan Coşkun, Veysel Kızılarslan, Ekrem Bağcı, Ramazan Yaman, H. Fuat Paluluoğlu, Ahmet Akbulut, Özcan Kanmaz, Cengiz Kon ve Murathan Kara’dan oluşmuştur.

Fatih Uğurlu’nun 3 Mayıs 2003 tarihinde istifa etmesi üzerine, Memur-Sen Genel Yönetim Kurulu’nda Dr. Ahmet Aksu Genel Başkanlık görevini devralmış, 1 Mayıs 2005 tarihinde yapılan II. Olağan Genel Kurul’da da güven tazelemiştir. Bu dönemde, Memur-Sen Genel Yönetim Kuruluna; Ali Küçükkösen, Mürsel Turbay, Adem Solmaz, Adnan Şenol, M. Hadi Erdoğmuş ve Süleyman Bahadır seçilmiştir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde yapılan ilk üye sayısı tespitlerinde 2002 yılındaki üye sayısı 41.871 üyesi olan Memur-Sen, Ahmet Gündoğdu'nun ekibiyle birlikte seçildiği 26 Nisan 2008 tarihindeki III. Olağan Genel Kurul'a kadar 314.701 üyeye ulaşmıştır. Bu dönemde Memur-Sen Yönetim Kurulu; Mahmut Kaçar, Ahmet Yıldız, Yusuf Yazgan, Halit Ortaköy, Hacı Bayram Tonbul ve Ahmet Kaytan’dan oluşmuştur.

2008 yılında gerçekleştirilen toplu görüşmelere hizmet kolunda üç yetkili sendika ile katılan Memur-Sen, 2009'da üye sayısını 376.355'e, yetkili sendika sayısını dörde  çıkarmış, böylece Ahmet Gündoğdu  Toplu Görüşme Heyeti Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 

Bu zaman diliminde, "Toplu sözleşme masası kurulmazsa toplu pazarlık sürecine katılmayacağız" mesajı karşılık bulmuş, kamu görevlilerinin toplu sözleşme ve grev hakkına ilişkin olarak konunun tüm yönleri ile değerlendirileceği bir çalıştay yapılması hususunda mutabakata varılmıştır. 

Memur-Sen, 2010 yılında gerçekleştirilen toplu görüşmelerde yetkili sendika sayısını beşe çıkarmış, 392.171 üye ile yetkili konfederasyon olma hakkını güçlendirerek devam ettirmiştir. 

Memur-Sen, 12 Eylül 2010 tarihinde, içerisinde Toplu Sözleşme hakkının elde edilmesini de öngören Anayasa değişikliği referandumunun gerçekleşmesine rakiplerinin aksine ciddi katkılar sunmuş ve destek olmuştur. 26 maddelik Anayasa değişikliği paketinin 6 maddesinin doğrudan sendikal hayatla ilgili olması kısa sürede örgütlenmeye yansımış ve kamu görevlileri arasında örgütlenme oranı yüzde 40’lardan yüzde 70’lere çıkmıştır.

17 Nisan 2011 tarihinde IV. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştiren Memur-Sen’in Genel Başkanlığına Ahmet Gündoğdu yeniden seçilirken, Genel Yönetim Kurulu ise; Günay Kaya, Metin Memiş, Mehmet Bayraktutar, Hacı Bayram Tonbul, Halit Ortaköy ve Ahmet Kaytan’dan oluşmuştur.

12.09.2010 yılında gerçekleştirilen Anayasa değişikliğiyle kamu görevlilerine tanınan toplu sözleşme hakkını düzenleyen 04.04.2012 tarihli ve 6289 sayılı Kanun çerçevesinde 2012 yılında yapılan I. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Memur-Sen, 11 hizmet kolunun 10’unda yetkili sendika olarak toplu görüşmelerde yer almıştır.

2014 yılında Memur-Sen’e bağlı sendikaların tamamı kendi hizmet kollarında yetkili sendika olma niteliğini kazanırken, Memur-Sen’in üye sayısı ise 800 binlere çıkarak Türkiye’nin en güçlü sivil toplum kuruluşu olma özelliği kazanmıştır.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde aday olması nedeniyle görevinden ayrılması üzerine, Genel Başkanvekili sıfatıyla Günay Kaya, V. Olağan Genel Kurul’da yapılacak Genel Başkan seçimlerine kadar makama vekâlet etmiştir.

18 – 19 Nisan 2015 tarihinde gerçekleşen V. Olağan Genel Kurul’da, Ali Yalçın Memur-Sen Genel Başkanlığına seçilirken, Yönetim Kuruluna ise, Metin Memiş, Günay Kaya, Mehmet Bayraktutar, Mehmet Emin Esen, Hacı Bayram Tonbul ve Levent Uslu seçilmiştir.

Örgütlenme bilincini diri tutarak, Türkiye'de 1 milyon üye sayısını aşan ilk emek örgütü ve 11 hizmet kolunun tamamında yetkili olma özelliğini taşıyan Memur-Sen, ülkemizde ve dünyada meydana gelen kritik olaylarda da örgütlü yapısını kullanarak tavır almaktan ve tepki koymaktan kaçınmamış, sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir.

Memur-Sen, ülkemizin bağımsız bütünlüğüne ve demokrasimize bir başkaldırı olan 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerde alanlarda ve sokaklarda millet iradesini örgütlü gücüyle savunmuş, darbecilerin püskürtülmesinde önemli ölçüde rol almıştır.

Memur-Sen Uluslararası Filistin ve Kudüs’ü Destekleyen Sendikalar Birliği’nin kurulmasında öncülük yapmış, birliğin icra kurulunda yer almıştır.

Memur-Sen Konfederasyonu, 28 Mayıs - 8 Haziran 2018 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen, ILO'nun 107. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda, Türkiye emek kesimi delegeliğini üstlenerek tarihi bir sorumluluk almıştır.

Memur-Sen ve bağlı sendikalar, kamu görevlilerine aynı çatı altında hizmet vermek amacıyla inşası 2019 yılında tamamlanan yeni hizmet binasına taşınmıştır.

20 - 21 Nisan 2019 tarihinde yapılan VI. Olağan Genel Kurul’da Ali Yalçın güven tazelemiş ve yeniden Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanlığına; Semih Durmuş, Levent Uslu, Hüseyin Öztürk, Mehmet Emin Esen, Hacı Bayram Tonbul, Mehmet Bayraktutar ve Soner Can Tufanoğlu ise Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Büyük Memur-Sen Camiası, yüklendiği tarihi ve ulvi sorumlulukları vakar içinde taşımanın bilinciyle, kutlu yolculuğunu azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.

 
3WTURK CMS v8.0